Het Culemborgse fietsnetwerk: klaar voor de toekomst?

Politiek: maak NU toekomstbestendige keuzes

verkeersdoden

Voor het eerst zijn in het verkeer meer fietsers (206) dan automobilisten (201) om het leven gekomen. Ook het aantal fietsongevallen is gestegen wat onder andere komt door de opkomst van de elektrische fiets. Maar ook de toestand van de weg is één van de oorzaken.
Er zal steeds meer gefietst worden. Is Culemborg wel voorbereid om dit veilig aan te kunnen?

Niet alleen het aantal fietsers dat dodelijk verongelukt stijgt maar ook het aantal fietsers dat met ernstig letsel op de spoedeisende hulp terecht komt stijgt onrustbarend (42400 in 2017). Een stijging van 26% over de laatste 10 jaar. Dit komt voornamelijk door de stijging van het aantal fietsongevallen onder 60-plussers. Zij maken steeds meer fietskilometers, onder andere door de opkomst van de elektrische fiets. Uit eerder onderzoek van VeiligheidNL is gebleken dat de elektrische fiets niet gevaarlijker is dan een gewone fiets en dat ouderen op elektrische fietsen geen ernstiger letsel oplopen dan op gewone fietsen.

Wel is uit onderzoek gebleken dat de toestand van de weg (34%) een van de belangrijkste oorzaken is van fietsongevallen waarvoor slachtoffers op de spoedeisende hulp afdeling behandeld worden.

De fietsrevolutie vereist dat het wegennet wordt aangepast. Als we de focus op Culemborg richten: is Culemborg wel voorbereid om de fietsrevolutie aan te kunnen?

Bekend is dat vooral de Culemborgse 30 km wegen zeker niet veilig zijn. Op deze wegen wordt wel het meest gefietst.
Enkele typische voorbeelden:

 • Dagelijks hachelijke situaties tussen fietser en auto in de fietstunnel Vianense Poort.
  Politiek: sluit af voor autoverkeer en durf te kiezen voor de toekomst.
 • Razend autoverkeer op de Weidsteeg (50 km weg).
  Politiek: leg een vrijliggend fietspad aan.
 • Maak een fietsstraat van Parijsch Zuid naar het centrum.
  Politiek: investeer in een leefbare stad met visie.
 • Onveilige rotonde Zandstraat/Weidsteeg.
  Politiek: leg een verkeersplein aan zodat auto’s gemakkelijk de stad uit/in kunnen en de de veiligheid voor fietsers geborgd is.

De coalitieonderhandelingen zijn gestart.
Het is nu voor de politiek het het optimale moment om de juiste keuzes te maken:
echte prioriteit voor de fiets binnen de bebouwde kom!

Bovenstaande tekst is gebaseerd op het artikel in De Telegraaf van 25 april 2018 ‘Op de fiets meeste doden’, het artikel ‘Vooral fietsers op spoedeisende hulp’ op Veiligheid.nl klik hier en het fietsplan van de Fietsersbond Culemborg (zie hieronder).

pdf ⋅ 3 MB

Fietsplan-FBC-update-mei-2018-korte-versie

Download

Categorieën