FIETSBRUG over de LEK

Hoe handig zou het zijn als er naast de spoorbrug ook een fietsbrug over de Lek zou liggen! Een onmisbare en essentiële schakel in de doorfietsroute Den Bosch – Utrecht.

DSC01639-udg

Veilige rechtstreekse hoofdfietsverbinding
De roep om een  rechtstreekse en doorgaande fietsverbinding van Den Bosch via Culemborg en Houten naar Utrecht wordt steeds sterker. Door de e bike is Utrecht niet meer alleen  bereikbaar voor stoere en atletische fietsers. Utrecht is voor een gemiddelde e biker gewoon haalbaar. Houten is voor iedereen eenvoudig bereikbaar, zeker met de e bike.

Een fietsbrug met een fietspad langs het spoor vanaf Schalkwijk verkort aanzienlijk de route met 3 km, is veilig en vormt een zeer goed alternatief voor de auto die nu voor  woon/werk gebruikt wordt.
Het gaat niet alleen om inwoners van Culemborg die naar Houten en Utrecht willen maar ook om de ca. 700 scholieren die uit Houten naar de middelbare scholen in Culemborg komen. Daarnaast zal door recreatieve fietsers enorm veel van deze verbinding gebruik worden gemaakt.

De Fietsersbonden van Houten,  Culemborg, West Betuwe en Utrecht en ook de politiek willen deze fietsbrug. De provincies Utrecht en Gelderland, Pro Rail en Rijkswaterstaat  spelen een cruciale rol in dit proces. Ons advies: “denk in mogelijkheden, niet in dwarsliggers”.

DSC01704

Ontwikkelingen

Op 28 april 2021 werd door de Provinciale Staten van Gelderland een motie aangenomen om o.a. de snelfietsroute Culemborg – Houten nader te verkennen.

De fietsbrug over de Lek bij Culemborg is een onmisbare schakel en is een lang gekoesterde wens om Rivierenland met Utrecht duurzaam te verbinden.
De fietstocht met manifestatie op 3 juli 2021 om de noodzaak van deze fietsbrug te benadrukken was een overweldigend succes. Wethouder Joost Reus (Culemborg) en Kees van Dalen (Houten), vertegenwoordigers van de provincies Gelderland en Utrecht alsmede vele politici benadrukten de noodzaak van deze fietsbrug.

doorfietsroute DenBosch-Utrecht

De eerste stap
Inmiddels is er een ‘potentie onderzoek’ uitgevoerd. Deze rechtstreekse fietsverbinding verkort de afstand naar Houten en Utrecht met 3 km. Ook wordt de route veel veiliger: fietsers hoeven niet langer over de dijk en drukke provinciale weg te fietsen.

Het potentieonderzoek is POSITIEF en concludeert (10/8/2021):
“wij verwachten dat de snelle fietsbrug en fietsroute zullen leiden tot 350
tot 650 extra fietsritten op dagelijkse basis. Dit aantal zal voornamelijk bestaan uit
fietsende scholieren. Daarnaast kunnen toekomstige ontwikkelingen als de
toename in het gebruik van snelle elektrische fietsen en beoogde
woningbouwprojecten voor een aanzienlijke groei in de fietspotentie zorgen”.

De tweede stap
Na het positieve potentieonderzoek hebben de provincies Gelderland en Utrecht en de gemeentes Culemborg en Houten besloten om een “verkenning” uit te voeren. Start juni 2022.
De verkenning houdt in dat route tussen Houten Castellum en Culemborg station in kaart gebracht wordt: welke routes zijn mogelijk (links of rechts van het spoor), knelpunten vastgesteld, oplossingen bedacht,  fietsbrug constructie, etc.  En natuurlijk wordt er een kostenraming gemaakt.

De verkenning wordt uitgevoerd door ingenieursbureau Movares. Naar verwachting is de verkenning klaar in juni 2023

De landelijke trend
Door het hele land worden ‘fietssnelwegen’ of ‘doorfietsroutes’ aangelegd of er zijn daar plannen voor (Nationaal Toekomstbeeld Fiets). Het doel: minder drukte door de auto, minder drukte in het ov, minder luchtvervuiling en positieve gezondheidseffecten door de beweging.
Fietssnelwegen of doorfietsroutes zijn brede fietspaden bedoeld voor lange afstanden en voor woon-werkverkeer. Er zijn weinig of geen verkeerslichten en kruisingen.

DSC01699