Onze Missie en Onze Visie

De Fietsersbond Culemborg komt op voor de belangen van de fietsers in Culemborg en ondersteunt en initieert initiatieven die het fietsen stimuleren.

De Fietsersbond Culemborg wil het veilig en comfortabel fietsen in Culemborg bevorderen. Door de ligging van Culemborg, haar stedenbouwkundige opzet en compactheid zou de fiets bij uitstek het vervoermiddel zijn om snel alle bestemmingen binnen Culemborg te bereiken.
Daartoe volgt de Fietsersbond Culemborg aandachtig het gemeentelijk verkeersbeleid, luistert naar de Culemborgse fietsers en andere belanghebbenden. Ook doet zij, gevraagd en ongevraagd, voorstellen aan de gemeente Culemborg voor veilige, logische, comfortabele en directe fietsverbindingen naar de Culemborgse voorzieningen (o.a. centrum, station, scholen) en andere bestemmingen. Ook wil zij, vooral bij de voorzieningen, voldoende en goede stallingsplaatsen.