Telegraaf 11 februari 2019

Dodental verkeer gestegen: vijf jaar op een rij meer slachtoffers

Ook het aantal verongelukte fietsers stijgt. Wat doet Culemborg?

ongeluk-VP-19JUN2017

Het aantal doden en ernstig gewonden in het verkeer blijft stijgen. Ondanks campagnes om de verkeersveiligheid te vergroten, vielen ook afgelopen jaar weer meer slachtoffers.
Er komen meer fietsers dan automobilisten om het leven. Daarnaast duizenden gewonden.
Culemborg heeft nu de kans om een veilige fietsstad te worden.

Dat blijkt uit voorlopige cijfers over 2018 van de Nationale Politie en het Verbond van Verzekeraars, die een eigen registratie van verkeersslachtoffers voeren. De ’schaduwlijst’ laat zien dat er vanaf 2014 ieder jaar meer doden vallen in het verkeer. “We werken keihard aan maatregelen en gedragsverandering, maar dat biedt kennelijk geen soelaas”, zegt Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland (VVN). „Wij denken dat veel weggebruikers ervaren dat de pakkans toch gering is en daarom blijven ze zich onverantwoord gedragen.”

Een van de belangrijkste oorzaken fietsongevallen is de Infrastructuur
De SWOV stelt dat zowel de kwaliteit als de algemene inrichting van de infrastructuur een rol speelt bij het ontstaan en de afloop van fietsongevallen. Bij 6% van de enkelvoudige fietsongevallen spelen bijvoorbeeld kuilen en hobbels een rol.
Fietsverkeer wordt echt veiliger indien 1/ het autoverkeer wordt gebundeld op een grofmazig hoofdwegennet met een beperkt aantal zijwegen en 2/ als er fietsroutes van goede kwaliteit door en tussen verblijfsgebieden zijn.

Culemborg
Het fietsnetwerk van Culemborg is zeer matig. Dat blijkt wel uit de 1270 meldingen die eind 2018 gedaan zijn in het kader van het op te stellen GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan). Culemborg heeft nu de unieke kans om een veilige fietsstad te worden.
Gemeenteraad: denk vooruit en grijp uw kans!

Artikel De Telegraaf klik hier

Artikel SWOV klik hier

Categorieën