veilige fietsroutes spelen een grote rol

Kinderen gaan liever op de fiets naar school

kinderen maken hun eigen verkeersborden

fietsberaad kinderen auto naar school

Kinderen uit groep 5-8 gaan liever met de fiets naar school, dan dat vader of moeder ze brengen met de auto. Die conclusie valt te trekken uit een onderzoek op 15 Arnhemse scholen.
Kinderen weten heel goed of een omgeving veilig is of niet, zo blijkt uit een bijzonder verkeersproject uit Culemborg.

Situaties als op deze foto (bron: Fietsberaad) zien we ook in Culemborg. Ongeveer 22% van de leerlingen wordt gebracht met de auto. Bijna de helft van alle leerlingen uit groep 5-8 komt met de fiets komt en de rest komt met het ov of achterop de fiets (cijfers Arnhem).
Tussen 2001 en 2016 steeg het aantal autotrips met 7% en nam het lopen af met 9 procent. Het aandeel fietsen bleef ongeveer gelijk.

Aan de kinderen werd gevraagd hoe ze dachten over de trip naar school. Uit de antwoorden bleek duidelijk dat kinderen zich een stuk tevredener uitlaten over het lopen of fietsen, dan over een reis met de auto (Fietsberaad-januari 2020).

Omdat het verkeer als onveilig wordt gezien, worden kinderen veel vaker naar school en clubjes gebracht, of mogen ze alleen onder toezicht buiten spelen. Er blijkt sprake van een neerwaartse spiraal: omdat ouders het onveilig vinden en daarnaast een drukke agenda hebben, brengen steeds meer ouders hun kinderen per auto naar school. Daardoor wordt het voor kinderen die wel lopen of fietsen, onveiliger. Met als gevolg dat nog meer ouders hun kinderen per auto naar school brengen.

Cruciaal zijn een veilige  schoolomgeving en veilige fietsroutes naar school.
Dat draagt eraan bij dat kinderen veilig en zelfstandig naar school kunnen gaan en voorkomt een negatieve spiraal waarbij steeds meer ouders hun kind met de auto naar school brengen  Idealiter is de schoolomgeving autovrij, met voorzieningen voor halen en brengen met de auto op afstand. Als dit niet mogelijk is, is het belangrijk dat de infrastructuur uitstraalt dat de automobilist te gast is in een omgeving met veel
kinderen. Fietsers en voetgangers zijn de hoofdrolspelers. Laat de inrichting dit uitstralen, dat doorbreekt het routinegedrag van de automobilisten (Fietsberaad factsheet schoolmobiliteit)

Culemborg
Kinderen weten heel goed wat veilig en onveilig is. In een recentelijk project (Culemborgse Courant 4 maart 2020) gaven leerlingen aan dat er te hard gereden wordt in de schoolomgeving.
De Fietsersbond Culemborg streeft er naar dat alle kinderen op de fiets naar school gaan: via veilige fietsroutes naar een veilige schoolomgeving. Maar ook voor iedereen via veilige comfortabele hoofdfietsverbindingen naar de binnenstad, station, winkels en andere voorzieningen. Het GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan) wat nu gemaakt wordt, moet dat mogelijk maken.
De Fietsersbond wil een onderzoek naar het aantal kinderen dat met de fiets, auto en te voet naar school gaat en wil weten wat als belemmering ervaren wordt.

 

Categorieën