binnenstad optimaal bereikbaar vanuit Culemborg West

Vianense Poort alleen voor fietsers plus fietsstraat Parijsch-Binnenstad

een einde aan de meest onveilge situatie van Culemborg

DSC00736++

Het meest onveilige verkeerspunt van Culemborg verdwijnt.  Het College van B&W wil de Vianense Poort alleen voor fietsers en voetgangers en wil meteen een fietsstraat aanleggen van Parijsch naar de Binnenstad. Eindelijk een einde aan de voortdurende conflicten tussen fietser en auto maar ook tussen auto’s onderling.  Een chapeau voor toekomstgericht denken.

Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) is klaar. Het college geeft uitvoering aan hetgeen beloofd werd: prioriteit voor de fietser. Culemborg is een compact stadje met korte afstanden. Uitermate geschikt om te fietsen maar ingericht voor autoverkeer. Het ontbreekt nu nog aan een veilig fietsnetwerk maar dat wordt anders.

Het college wil een veilig hoofdfietsnetwerk in Culemborg zodat alle voorzieningen binnen de bebouwde kom veilig en comfortabel per fiets bereikbaar zijn.  Naast het hoofdfietsnetwerk komt er ook een autonetwerk. In de praktijk betekent het dat je met de fiets alle bestemmingen via de kortste weg direct kunt bereiken;  met de auto moet je soms een stukje omrijden.

De Vianense Poort alleen toegankelijk maken voor fietsers en voetgangers en het aanleggen van een fietsstraat van Parijsch naar de Binnenstad is een eerste stap om van Culemborg een echt fietsvriendelijk stadje te maken. In het GVVP staat een opsomming van  knelpunten die de komende jaren opgelost gaan worden.

De Fietsersbond Culemborg vindt het GVVP een toonbeeld van toekomstgericht denken. De fiets is de toekomst.  Veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid zijn leidend. Fietsen is ook goed voor de gezondheid.
Daarnaast is het al jaren bekend dat fietsers meer besteden dan automobilisten. Met het aanleggen van de fietsstraat krijgt de Culemborgse binnenstad een veilige en rechtstreekse fietsverbinding met Culemborg West waar meer dan 10.000 mensen wonen!

Categorieën