Fietsersbond Culemborg zoekt versterking

Helpt u mee om van Culemborg een veilige fietsstad te maken?

fietsen klok versterking

De Fietsersbond Culemborg wil dat er in Culemborg veilig en comfortabel gefietst kan worden. En vooral ….. dat er méér gefietst gaat worden.
We zijn op zoek naar versterking om dit te bereiken.

Het doel om méér en veilig te fietsen in Culemborg  proberen we te bereiken door het verbeteren van de fietsinfrastructuur (het GVVP) en het leggen en onderhouden van contacten met de gemeente, politiek en ondernemers.
Samen met de ondernemers promoten we RING-RING: meer fietsende klanten naar de binnenstad.
We zijn aanwezig bij evenementen zoals Open Monumentendag, we organiseren het fietsexamen en we geven  gevraagd en ongevraagd advies. Onlangs zijn we samen met de Fietsbond Houten en West Betuwe een lobby gestart voor een fietsbrug over de Lek.
Onze naamsbekendheid vergroten we door actief te zijn op de social media (website/facebook/instagram/twitter).

WE HEBBEN VERSTERKING NODIG!

We zouden het heel fijn vinden als je ons wilt helpen. Er zijn veel mogelijkheden zoals helpen gedurende een kort tijdsbestek (bijvoorbeeld organisatie evenement) of als je constant iets wilt doen bijvoorbeeld contacten leggen en onderhouden met onze stakeholders, etc.

Natuurlijk willen we ook graag met je kennis maken indien je PR ervaring hebt, verkeerskundige know how hebt of interesse hebt om bepaalde onderwerpen verder uit te diepen.  Misschien heeft u zelf een voorstel om in te brengen. We horen het graag.

De hoeveelheid tijd bepaal je altijd zelf.

Als je ons wilt helpen, graag dan een emailtje naar [email protected] of bellen naar Bart de Haan 06-53364807.

Over de organisatie van de Fietsersbond Culemborg

De Fietsersbond Culemborg bestaat uit een aantal vrijwilligers die samen plannen maken om in Culemborg veilig te kunnen fietsen.  Daarvoor zijn allerlei contacten en initiatieven  nodig en werken we ook aan onze naamsbekendheid.
Om de 4-6 weken hebben we onderling overleg over de voortgang, plannen en ontwikkelingen. Altijd gezellig!

We zien uit naar uw reactie!

Categorieën