Overweldigende belangstelling voor Fietsbrug over de Lek

‘Die fietsbrug gaat er gewoon komen!’

“Het belang van de fietsbrug over de Lek is zeer groot. Mooi dat er een steeds breder draagvlak voor de brug komt”  zei wethouder Kees van Dalen (Houten). Die opmerking werd gedeeld door alle ruim honderd deelnemers aan de manifestatie ‘Fietsbrug over de Lek’ op zaterdag 3 juli in Culemborg.

De Fietsersbonden van Houten, Culemborg, Utrecht en West-Betuwe hadden op 3 juli een fietstocht met een bijeenkomst  in Culemborg georganiseerd voor een fietsbrug over de Lek als onderdeel van de doorfietsroute Den Bosch-Utrecht.  ‘Het aantal belangstellenden overtreft onze verwachtingen’ aldus Bart de Haan van de Fietsbond Culemborg. ‘De doorfietsroute Den Bosch – Utrecht wordt meer en meer completer, de fietsbrug is een essentieel onderdeel van deze route’.
De noodzaak voor een fietsbrug werd onderstreept door Rita Braam (Statenlid provincie Gelderland) die stelde dat  ‘Culemborg feitelijk opgesloten zit en een fietsbrug zorgt ervoor dat de regio Utrecht direct en gemakkelijk bereikbaar wordt voor fietsers’. Wethouder Joost Reus (Culemborg) benadrukte dat Rivierenland en met name Culemborg  vrijwel geheel georiënteerd zijn op de regio Utrecht. ‘Een fietsbrug brengt Houten en Utrecht dichterbij en ontlast de trein en de A2. Nogal wat inwoners van Utrecht komen in Culemborg wonen. Op deze manier houden ze binding met de Utrechtse regio. Die fietsbrug gaat er gewoon komen!’.  Benadrukt werd dat de 700 scholieren die dagelijks vanuit Houten naar Culemborg komen, met een fietsbrug  een veilige en korte fietsroute krijgen.  En dat geldt ook voor de vele recreatieve fietsers. Daarnaast wordt het aantrekkelijk om voor de fiets te kiezen als vervoermiddel voor woon/werk.  De route naar Houten en Utrecht wordt niet alleen veiliger maar ook 3 km korter.
Aandacht werd ook gevraagd voor de fietsverbinding tussen Zaltbommel en Culemborg die nogal wat knelpunten kent.

Fietsen wordt steeds belangrijker
Met de onstuimige groei  van de  e bike kunnen met gemak afstanden tot 20-25  km overbrugd worden. Niet alleen voor woon/werk en school maar ook voor recreatie. Daarvoor is wel een goede infrastructuur nodig. De overheid stimuleert dat met het ‘Nationaal Toekomstplan Fiets’.  De deelnemers waaronder vertegenwoordigers van de provincie Utrecht en Gelderland en nogal wat gemeenteraadsleden willen allemaal de fietsbrug en riepen de gemeentes en provincies op om zo snel mogelijk de benodigde stappen te zetten om de fietsbrug binnen enkele jaren te realiseren.

doorfietsroute DenBosch-Utrecht

Categorieën