Wat vindt de Fietsersbond Culemborg van het concept-bestuursakkoord?

Goed stuk, iets meer diepgang is wenselijk

concept bestuursakkoordvs3+

De Fietsersbond Culemborg is blij en verheugd om in het concept-collegeakkoord te lezen dat in de komende vier jaar de fietsstraat van Parijsch via de Prijsseweg richting de binnenstad zal worden gerealiseerd.

Dit schrijft de bond in een brief aan de formerende partijen en aan de formateur als reactie op het concept bestuurs-akkoord. De bond vraagt in de brief aandacht voor nog enkele punten.

  • De fietsstraat Parijsch-Centrum graag meteen doortrekken naar Culemborg-Oost via de Kleine Weidsteeg;
  • Fietsstraten standaard uitvoeren in duidelijk herkenbaar rood asfalt waarbij de auto daadwerkelijk te gast is en de fietser voorrang heeft;
  • Omdat ruimte schaars is, dient de gemeente scherpe keuzes te maken voor meer fiets, meer groen, meer wandelen en de auto kan hier en daar best wat inschikken;
  • Duidelijker het ‘waarom’ kenbaar maken. Fietsen gaat ook over gezondheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid en milieu;
  • Maak van Culemborg een 30-km stad;
  • Maak plaatselijke ondernemers bekend en stimuleer ze gebruik te maken van de overheidsregeling ‘Fiets van de zaak’;
  • Help met het promoten van het Ring-Ring platform dat mensen stimuleert te fietsen en op de fiets boodschappen te doen bij plaatselijke winkeliers.

Al met al is de Fietsersbond Culemborg positief over het concept-akkoord. “We zien uit naar een verdere prettige samenwerking met ons nieuwe gemeentebestuur”, zegt Bart de Haan van de bond.

pdf ⋅ 140 KB

2022 05 10 Reactie Fietsersbond Culemborg concept bestuursakkoord

Download

Categorieën