Fietsersbond wil fly-over bij Tunnelweg

veiligheid door scheiden van verkeersstromen

DSC02709+fly+

Ter verhoging van de fietsveiligheid bij de Tunnelweg, bepleit de Fietsersbond Culemborg de bouw van een fly-over voor fietsers pal westelijk van de spoorlijn. De fly-over maakt een veilige fietsoversteek mogelijk van de Otto van Reesweg naar de Parallelweg West.

De bond komt met dit pleidooi nu de gemeente in het afrondende stadium is met het bedenken van nieuwe verkeersinfrastructuur in het stationsgebied, onder andere de ovonde gaat op de schop.

In dit gebied zijn plannen in de maak om een woonwijk met 1900 woningen te realiseren. Het rijk steunt de realisatie van deze woonwijk met een subsidie van 10 miljoen euro. Voor het aanpassen van de nodige verkeersinfrastructuur kreeg de gemeente ook nog een subsidie van 23 miljoen euro toegezegd.

In een rapport van ingenieursbureau Movares wordt gemeld dat de beruchte en verkeers- en fietsonveilige ovonde verbouwd gaat worden tot een T-splitsing. Een verdere toelichting ontbreekt in dat rapport. Vanuit de gemeente wordt deze zinsnede overigens resoluut ontkend.

Wel komt er nog deze zomer meer naar buiten over ‘hoe verder met de ovonde enzo’. Die rijksmiljoenen zijn onder meer bedoeld voor een nieuwe fietstunnel bij het station. “Die extra tunnel bij het station is prachtig, maar je moet er wel veilig en comfortabel kunnen komen. De  drukke oversteek van de Tunnelweg is nu de bottleneck voor fietsers en als we niet oppassen dan dan blijft dat zo”, meent Jan Jansen van de Fietsersbond die blij is dat Culemborg nu eindelijk serieus werk lijkt te gaan maken met een veilig en comfortabel fietsnetwerk.

Movares is in opdracht van gemeenten en provincies druk met het in kaart brengen van de mogelijkheden voor een snelfietsroute (via nieuwe fietsbrug over de Lek) van Culemborg naar Houten. Het bureau organiseerde afgelopen maandag een ‘brainstormsessie’ voor belanghebbende organisaties. De snelfietsroute zou aan de westzijde van het Culemborgse NS-station moeten aansluiten op bestaande en nog aan te leggen fietsinfrastructuur.

De Parallelweg West wordt volgens Movares grotendeels bestemd voor langzaam verkeer. Voor de ingenieurs staat het buiten kijf dat een veilige fietsoversteek van de Tunnelweg daarom dringend gewenst is. “Maar over de ovonde gaan we het vandaag dus verder niet hebben. Binnenkort horen jullie meer”, aldus een aanwezige Culemborgse ambtenaar.

Hoewel de realisatie van de snelfietsroute en de miljoenen kostende fietsbrug nog heel ver weg lijken, is het idee van de diverse overheden wel om op Houtens en Culemborgs grondgebied de komende jaren alvast zoveel mogelijk rekening te houden met de komst van die fietsbrug over de Lek. “Ook als die fietsbrug er nog niet snel komt, is een fly-over bij de Tunnelweg voor fietsers nu al een goed idee. Het is in de spitsen rond de Tunnelweg druk en dus ook gevaarlijk voor het elkaar in de weg zittende langzame- en autoverkeer,” stelt Jansen. “De verschillende verkeersstromen van elkaar scheiden is dan het beste.”

Categorieën