Stationswijk brengt Fietsstad dichterbij

fietsen bij station Nijmegen+

De ontwikkeling van een nieuwe autoluwe wijk (2000 woningen) bij het NS-station, brengt de ontwikkeling van Culemborg Fietsstad onvermijdelijk in een stroomversnelling. Dit concludeert de Fietsersbond Culemborg tot haar vreugde na bestudering van de plannen.

“Die nieuwe wijk zal vrijwel automatisch als een olievlek gaan werken bij het tot stand komen van ruime, comfortabele en veilige hoofdfietsroutes door de stad”, verwacht voorzitter Bart de Haan van de Fietsersbond Culemborg. Een en ander heeft de bond ook verwoord in een zienswijze die afgelopen week naar de gemeente is gestuurd.

 

Kern van de gemeentelijke plannen op verkeersgebied zijn de autoluwe Parralelweg-west en een nieuwe fietstunnel onder het spoor bij het station. Die fietstunnel moet Culemborg-oost beter met de nieuwe wijk en het bedrijventerrein Pavijen gaan verbinden. “Onvermijdelijk betekent dit dat de gemeente nu eindelijk eens serieus aan de slag moet met hoogwaardige fietsroutes in de stad. Het heeft immers geen enkele zin om vele miljoenen te investeren in een nieuwe moderne fietstunnel als het op de aansluitende routes voor fietsers behelpen, hobbelen en kronkelen blijft”, zegt De Haan.

Op de oost-west fietsroute (door de nieuwe tunnel) heeft de gemeente reeds een prachtige autoluwe fietsstraat ingetekend op de plek waar nu de Industrieweg loopt. Aan de oostzijde van de tunnel moet volgens de zienswijze van de Fietsersbond een soortgelijke aansluiting komen vanaf de Beethovenlaan. De huidige mini-rotonde met de Rijksstraatweg zou dan een veilige fietsersoversteek moeten worden. “Dat betekent desnoods dat auto’s daar minder ruimte krijgen. Dat is geen probleem want er blijven mogelijkheden genoeg over om met de auto overal te komen”, zegt De Haan.

 

stationsgebied hoofdfietsroutes2

De Fietsersbond adviseert tevens om de Parallelweg-west met een hoogwaardige fietsverbinding langs de Otto van Reesweg aan te sluiten op de in ontwikkeling zijnde hoofdfietsroute die door de autovrije Vianense Poort leidt. “Deze oost-west fietsroute door de Vianense Poort wordt de ruggengraat van de Culemborgse fietsinfrastructuur. Uiteraard allemaal met ruime, uitnodigende en rood geasfalteerde fietspaden,” meent De Haan.

Voor de nu uiterst gebrekkig functionerende ovonde ziet de Fietsersbond twee oplossingsrichtingen. Een ruime normale rotonde met vrij liggende fietspaden in de voorrang. Of een fly-over vlak naast het spoor over de Tunnelweg. Een hoogwaardige fietsroute pal aan de westkant van het spoor komt in de nabije toekomst mogelijk ook nog van pas als Rijk en provincies besluiten tot de bouw van een fietsbrug over de Lek. Een uitgebreide studie naar deze mogelijkheid loopt momenteel.

Categorieën