Aanpak Veilig Fietsen Culemborg 2017

De nota ‘Aanpak Veilig Fietsen Culemborg’ (gemeente Culemborg) is door de gemeenteraad aangenomen (8 juni 2017). De Fietsersbond Culemborg vindt de nota te weinig ambitieus omdat het fietsen een enorme groei gaat doormaken en de nota daar niet op anticipeert.

pdf ⋅ 1 MB

Aanpak_veilig_fietsen_Culemborg-vs-1.1-feb-2017

Download

pdf ⋅ 301 KB

Raadsvoorstel_Nota_Aanpak_veilig_fietsen_Culemborg_inclusief_amendement-20170608

Download

pdf ⋅ 97 KB

2017-06-01-voorbespreking-gemeenteraad-rapport-Aanpak-Veilig-Fietsen

Download

De Fietsersbond is gevraagd om haar mening te geven op deze nota. Dat heeft de Fietsersbond gedaan. Dat is onze plicht.

De Fietsersbond vindt dat de nota te weinig ambitie heeft. Minimaal 5 van de 10 actiepunten betreft achterstallig onderhoud of minder zinvolle activiteiten.

Een ambitieus plan is nodig omdat we te maken hebben met de volgende feiten:

  1. De overheid, provincies en gemeenten hebben afgesproken om de komende 10 jaar het fietsgebruik met 20% te doen toenemen.
  2. In veel steden, waaronder Culemborg, staat de leefbaarheid onder druk door de vele auto’s . Daarom worden binnensteden autovrij gemaakt en worden er centrale routes voor fietsverkeer aangelegd.
  3. Het fietsen gaat een onstuitbare groei doormaken. Dat komt door de kanteling naar duurzaamheid,  de leefbaarheid die onder druk staat, de aandacht voor gezondheid en de stormachtige ontwikkeling die de e-bikes doormaken.
  4. Culemborg is eigenlijk ontworpen voor de fiets. Een centrum en andere voorzieningen die centraal gelegen zijn en met een maximale afstand van iets minder dan 4 km van de gemeentegrens naar het centrum.

De populariteit van het fietsen heeft en krijgt een geweldige boost door de e-bikes.  In 2016 was 57% van de omzet voor de elektrische fiets. Dit zal nog verder toenemen. De e-bike is een prima alternatief voor de auto zeker binnen de bebouwde kom.

Het gebruik van de e-bike maar ook van de gewone fiets vraagt om veilige fietsverbindingen. Je onveilig voelen door voorbij rijdende auto’s die te hard rijden, onoverzichtelijke kruisingen, ed.  weerhoudt mensen ervan om de fiets te pakken. De infrastructuur van de Culemborgse 30 km gebieden is gebrekkig.

De uitdaging is dus om 30 km/u wegen en straten aan te pakken en vooral om centrale fietsverbindingen naar de voorzieningen in te richten.

Wij vinden dat de gemeente Culemborg en de raad snel een betere en concretere aanpak moet gaan voorstellen.
Als de huidige coalitie partijen de afgesproken doelstelling, namelijk oplossen van 5 verkeersknelpunten, echt wil gaan realiseren dan is het nu tijd voor actie!
Niet praten maar doen!

De gemeenteraad heeft de nota inhoudelijk ongewijzigd aangenomen. De Fietsersbond hoopt de gemeenteraad overtuigd te hebben dat een meer ambitieus plan noodzakelijk is. De Fietsersbond vertrouwt omdat op 8 juni 2017 een motie is aangenomen met de inhoud “De inhoud van deze nota zal terugkomen in de Nota Langzaam Verkeer, waarbij er
ruimte is voor bijstelling, aanscherping en aanvulling van de tekst. Met het vaststellen van de Nota Langzaam Verkeer zal de Nota Aanpak Veilig Fietsen Culemborg vervallen” (zie pdf Raadsvoorstel).