Fietsberaad

CROW-Fietsberaad is een kenniscentrum voor fietsbeleid. De doelstelling van CROW-Fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis.

CROW-FIETSBERAAD

Doelstelling en uitgangspunten

CROW-Fietsberaad is het kenniscentrum voor fietsbeleid van de Nederlandse overheden. De doelstelling van CROW-Fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis voor fietsbeleid. Uitgangspunt is de kennisbehoefte van medewerkers, bestuurders en volksvertegenwoordigers van overheden. Daarnaast moeten de activiteiten van CROW-Fietsberaad bijdragen aan de doelstellingen uit het mobiliteitsbeleid van veel overheden, zoals :

  • De stimulering van het gebruik van de fiets als hoofdvervoermiddel en als schakel in de keten;
  • Het terugdringen van fietsendiefstal;
  • De reductie van het aantal verkeersslachtoffers

Door deze link aan te klikken gaat u rechtstreeks naar de website (www.fietsberaad.nl)