RAI wil 30 km/u als nieuwe norm

In Culemborg straks 30 km/u binnen de bebouwde kom?

Oostersingel snel afwaarderen naar een 30 km weg

Oostersingel-30kmkopie3

Binnen de bebouwde kom moet dertig de nieuwe norm worden. De Rai Vereniging Rijwiel- en Automobiel Industrie wil met deze verlaging van de maximumsnelheid het aantal slachtoffers in het verkeer terugdringen.
In Culemborg zijn nogal wat wegen die zo spoedig mogelijk afgewaardeerd  moeten worden tot  30 km wegen.

In 2017 kwam ruim een kwart van de doden in het verkeer om door een ongeval op een 50-kilometerweg binnen de bebouwde kom. “Als de snelheid van 50 naar 30 gaat, neemt de remweg enorm af. Van 19 naar 7 meter op een droge weg. Dat kan het verschil tussen leven en dood betekenen.” Maar het betekent ook dat de weg zodanig ingericht is dat er niet harder dan 30 km/u gereden kan worden.
Om de doorstroming in de stad niet te belemmeren moet op belangrijke ontsluitingswegen de maximumsnelheid 50 km/u blijven. Op die wegen moeten er voor fietsers en scooters gescheiden rijbanen of fietspaden komen.

Culemborg
Culemborg heeft ook belangrijke ontsluitingswegen waarop max 50 km gereden mag worden. De meeste hebben een vrijliggend fietspad; bijv. de Roosje Voslaan en de Weth Schoutenweg.
Maar Culemborg heeft ook 50 km wegen die op geen enkele manier voldoen aan de gestelde eisen. Ook kunnen er geen vrijliggende fietspaden aangelegd worden.
De Oostersingel is zo’n voorbeeld: daar mag je 50 km rijden. De weg is smal, bochtig, onoverzichtelijk en met veel te smalle fietsstroken.
Deze weg dient zo spoedig mogelijk als een 30 km weg te worden ingericht naar de huidige eisen en normen.
De gemeente Culemborg roept al jaren dat het fietsbeleid hoog in het vaandel staat. De Fietsersbond hoort dit ook maar ziet zo weinig!

Voor het artikel over de RAI klik hier

rai
Beeld-auteur: Thijs v Dalen SWOV

Categorieën