help ons dit vreselijke knelpunt op te lossen

CULEMBORG KRIJGT EINDELIJK VRIJ BAAN VOOR FIETSERS

dsc1843 HELP ONS3

De gemeente Culemborg wil haar gemeente veilig en aantrekkelijk maken voor fietsers. Het plan is om te starten met het aanpakken van één groot knelpunt.
Het meest gevaarlijke knelpunt is de Vianense Poort en directe omgeving. Het plan is om de Vianense Poort autovrij te maken en een fietsstraat aan te leggen van Parijsch centrum naar de binnenstad. Steun dit voorstel!

De gemeente Culemborg wil de veiligheid voor fietsers vergroten en daartoe een aantal grote knelpunten oplossen. Drie voorstellen worden voorgelegd: 1/ Vianense Poort autovrij plus fietsstraat; 2/ herinrichting van het gebied rond Hockesingel; 3/ aanpassen rotonde Beethovenlaan.
De Vianense Poort is de meest gevaarlijke locatie in Culemborg.  Door een autovrije poort in combinatie met een fietsstraat wordt fietsen veilig en aantrekkelijk: veilig naar school, veilig boodschappen doen, veilig en snel naar de binnenstad. Kies voor dit voorstel!

Klik hier om naar de enquête van de gemeente te gaan https://www.culemborg.nl/welke-verkeerssituatie-wilt-u-graag-laten-aanpakken

Culemborg is compact en heeft smalle wegen. Ongeschikt voor al het gemotoriseerd verkeer. De verkeersveiligheid van vooral fietsers staat daardoor ernstig onder druk.
De gemeente Culemborg wil dit probleem aanpakken.
Gemotoriseerd verkeer over de gebiedsontsluitingswegen naar de centrale as Weth Schoutenweg/Weidsteeg. Vandaar uit zijn alle bestemmingen in en buiten Culemborg bereikbaar.

Fietsers via een netwerk van hoofdfietsroutes. Rechtstreekse en veilige verbindingen naar alle voorzieningen zoals scholen, station, binnenstad, wijkwinkelcentra, enz.

De Fietsersbond Culemborg heeft in 2018 een integrale visie gemaakt ‘Ruimte voor de fiets in Culemborg’. De politiek en de gemeente Culemborg hebben deze visie gebruikt voor het GVVP zoals de door de gemeenteraad vastgestelde netwerkkaarten.

Categorieën