Gemeente ligt dwars met haaks parkeren

Het Jach met duurzaam groen en levensgevaarlijk voor fietsers

DSC02362+

De afdeling Culemborg van de Fietsersbond betreurt het dat de gemeente vast houdt aan ‘dwarsparkeren’ op Het Jach. Volgens landelijke richtlijnen is haaks parkeren op de rijrichting inherent onveilig voor fietsers. Het Jach is de belangrijkste toegangsroute is voor fietsers richting de binnenstad en dit belang zal in de nabije toekomst alleen maar groter worden.

De gemeente is druk met de planvorming voor een upgrade van Het Jach dat groener en duurzamer moet worden. De Fietsersbond heeft in een gesprek met de gemeente zijn zorg uitgesproken over dat haaks parkeren. Dit mocht niet baten. Die ingeplande 20 haakse parkeerplaatsen lijken in beton gegoten.

Enkele parkeerplaatsen, voor kort parkeren, in de rijrichting zijn volgens de Fietsersbond voldoende en veel verkeersveiliger. Dat kan ook geen probleem zijn, immers iets verderop ligt de grote parkeerplaats ’t Hof. Door vermindering van het aantal ingeplande parkeerplaatsen op Het Jach ontstaat meer ruimte voor fietsenrekken en groen.

Haaks parkeren langs drukke fietsroutes wordt door verkeerskundigen als ‘onveilig’ gekwalificeerd. Dit lezen we op pagina 594 van de landelijke door gemeenten en rechters gehanteerde ASVV (‘Aanbevelingen voor Stedelijke Verkeer Voorzieningen’) en de Ontwerpwijzer Fietsverkeer van het CROW. Dit is het landelijke wetenschappelijke instituut dat zich bezig houdt met het bevorderen van een veilige verkeersinfrastructuur.

In – en uit parkerende auto’s zorgen voor hinder en onveiligheid voor fietsers. Met name kinderen worden nog al eens over het hoofd gezien door de automobilist. Het is voor de Fietsersbond dan ook volstrekt onbegrijpelijk dat de gemeente aan dat haaks parkeren vast houdt. Temeer daar een ruime meerderheid van de gemeenteraad zegt dat ze het veilig en comfortabel fietsen in Culemborg wil bevorderen.

Categorieën