Raadsleden stellen vragen over haaks parkeren Het Jach

nieuw ontwerp niet veilig voor fietsers

2022 04 20 H&H ’t Jach++

CulemborgVanNu en GroenLinks hebben vragen gesteld aan het College B&W over het nieuwe ontwerp van Het Jach. Het nieuwe ontwerp is niet veilig voor fietsers.

CulemborgVanNu en GroenLinks maken zich zorgen, net zoals de Fietsersbond, over de haakse parkeerplaatsen in het nieuwe ontwerp van Het Jach. Het gaat met name over de 12 haakse parkeerplaatsen tegenover de molen. Achteruit rijdende auto’s hebben te weinig zicht op het kwetsbare verkeer zoals fietsers en scootmobielen.

Niemand is tegen de plannen van inwoners, ondernemers en de gemeente voor het vergroenen en het klimaatbestendiger maken van Het Jach. Het Jach en indirect ook de binnenstad worden daarmee verblijfsvriendelijker gemaakt.

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad zegt dat ze het veilig en comfortabel fietsen in Culemborg wil bevorderen. Dan is het onbegrijpelijk dat juist op de fietsroute naar de binnenstad onveilige haakse parkeerplaatsen worden aangelegd. Nog onbegrijpelijker wordt het omdat de CROW richtlijnen de aanleg van haakse parkeerplaatsen op een fietsroute verbieden.
De gemeente Culemborg kan ook kiezen voor langs parkeren. Dat is een stuk veiliger.

Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald”

 

Categorieën