PLAN B ONDERGRAAFT CONCEPT BORG & BUITEN

beoogde groene fietswijk dreigt op voorhand te floppen

Borg & Buiten2

In de toekomstige wijk Linieveld – Borg & Buiten komen 460 woningen, 134 meer dan gepland. Dat kan omdat er circa 190 parkeerplaatsen worden geschrapt. aanstaande bewoners worden geacht meer te gaan fietsen en om de acht deelauto’s van de wijk te gaan gebruiken.

Dit blijkt uit een herziening van het bestemmingsplan Parijsch-Zuid en het bijbehorende mobiliteitsplan. De Fietsersbond Culemborg is overwegend positief over de denkrichting in het plan, maar vreest dat het gaat mislukken vanwege halfslachtigheid in de voornemens.

Grootste bezwaar, naar voren gebracht in een zienswijze richting gemeente, van de Fietsersbond Culemborg is het zogeheten Plan B. De kern van deze ‘vluchtroute’ is dat (mocht er toch parkeeroverlast ontstaan omdat bewoners zich minder ideaal gedragen dan gehoopt) het weinige groen in de wijk in een handomdraai kan worden omgebouwd tot parkeerplaatsen. In de ogen van de Fietsersbond Culemborg is het bestaan van deze mogelijkheid een uitnodiging om het mobiliteitsconcept te laten mislukken. Terwijl ‘groen’ veel belangrijker is dan ‘blik’ voor de leefbaarheid van wijken.

Borg & Buiten3
Borg & Buiten4

Nieuwe bewoners moeten volgens de Fietsersbond Culemborg tevoren duidelijkheid krijgen waar ze gaan wonen. In een autoluwe wijk of, als het gedrag van de bewoners tegen valt, in een wijk propvol met geparkeerd blik. Om het laatste te voorkomen is er een Plan B wat in de praktijk onuitvoerbaar is.

Een tweede kritiekpunt is de parkeernorm. Die wordt 0,8 voor de kleinere woningen en 2 voor de grote huizen. De Fietsersbond ziet het als een vorm van rechtvaardigheid dat die 0,8 gewoon voor de hele wijk gaat gelden tezamen met een strak beleid van parkeervergunningen. Toekomstige bewoners weten op deze manier vooraf precies wat van hen verwacht wordt. Mocht er in de wijk op enig moment toch parkeeroverlast ontstaan dan is dat prima tegen te gaan met handhaving.

Borg & Buiten

Een derde aandachtspunt van de Fietsersbond zijn de fietsroutes van en naar de wijk. Immers wat heb je aan een ‘fietswijk’ als er geen comfortabele, veilig rood geasfalteerde autoluwe/vrije fietsroutes en paden liggen richting station, binnenstad en winkelcentrum Parijsch. Voor dit al decennia lang beloofde en door fietsers zo vurige gewenste hoofdfietsnetwerk, bestaan er in de hele stad de nodige verbeterpunten, stelt de Fietsersbond Culemborg. In Culemborg-West gaat het dan vooral om een spoedige realisatie van een fietsstraat richting Vianense Poort en om een veilige oversteek voor fietsers bij de ovonde richting het NS-station.

Categorieën