Omgevingsvisie Culemborg

FIETSER MOET ALLE RUIMTE KRIJGEN

Fietsersbond Culemborg denkt vooruit

DSC03178++

Alle voorzieningen in Culemborg moeten binnen 10 minuten bereikbaar zijn met de fiets. Daarvoor pleit de Fietsersbond Culemborg. De bereikbaarheid moet worden bevorderd door snelle, veilige hoofdfietsroutes.

2023 01 26 hoofdfietsroutes3

Plekken waar de fietser een weg deelt met de auto moeten zo ingericht worden dat auto’s niet harder dan 30 km/uur kunnen rijden. Consequentie is dat auto’s en vrachtwagens een stukje moeten omrijden of wat vaker moeten stoppen om fietsers voorrang te verlenen. Hierdoor zullen mensen sneller overstappen op de fiets.

De eerste prioriteit is een comfortabele (breed en geasfalteerd), veilige (geen of zeer weinig auto’s) fietsstraat van west naar oost. Van de voetbalvelden van Focus’07 via de binnenstad tot de kinderboerderij.

Nu de Vianense Poort definitief autovrij is geworden, is deze route de volgende logische stap voorwaarts. Graag nog deze raadsperiode zodat er een onomkeerbare realiteit ontstaat.

De Fietsersbond Culemborg is het helemaal eens met de gemeente Vijfheerenlanden.

De gemeente Vijfheerenlanden vraagt aandacht voor het sluipverkeer in het buitengebied tussen Culemborg en Vianen. Vijfheerenlanden wil eigenlijk het auto- en motorverkeer op de dijken weren. Dat is wenselijk want de dijk wordt als sluiproute gebruikt. Het buitengebied is vooral een plek  om te genieten van de omgeving tijdens een wandeling of fietstocht.

pdf ⋅ 164 KB

2022 09 25 Reactie Fietsersbond Cborg Omgevingsvisie

Download

Categorieën