Fietsers belangrijker voor bestedingen in binnensteden dan gedacht

bepalend voor economische vitaliteit

DSC02717+

Fietsers en voetgangers besteden veel meer geld in de binnenstad dan vaak wordt gedacht. Ze zijn een niet te onderschatten doelgroep voor de economische vitaliteit van binnensteden.

Dat is een belangrijke uitkomst van het landelijk onderzoek (september 2023) van Platform Binnenstadsmanagement, BRO en Movares naar de relatie tussen bestedingen en vervoersmiddelkeuze van bezoekers in binnensteden.

Bezoekers zijn op centrale plekken gevraagd naar o.a. herkomst, besteding, vervoersmiddel en bezoekfrequentie. Per bezoeker is inzicht verkregen in het aantal bezoeken en de relatie tussen het gekozen vervoersmiddel en bestedingen.

Voetgangers en fietsers bezoeken het vaakst een centrumgebied. Bezoekers met de auto en bus doen dat 25-45 % minder vaak.

Gemak, efficiëntie, duurzaamheid en gezondheid zijn bepalend voor keuze vervoersmiddel. Naast reistijd spelen o.a. gemak en efficiëntie een rol in de vervoersmiddelkeuze. Als mensen dichtbij wonen is het ‘gemakkelijk’ om lopend of te fiets naar het centrum te gaan.

Voetgangers en fietsers belangrijk voor de bestedingen. Als wordt gekeken naar de bezoekfrequentie op maandniveau, blijken met name voetgangers en fietsers aanzienlijk meer te besteden in centra dan de automobilist. Op maandniveau hebben fietsers en voetgangers een hoger aandeel in de totale bestedingen dan automobilisten (ca. 25% hoger). Fietsers en voetgangers zijn in de totale bestedingen vooral belangrijk voor de centra, die vooral bezoekers aantrekken uit de directe omgeving (bewoners).

2023 12 11 hoofdfietsroutes+

Culemborg
De resultaten van dit onderzoek zijn van belang voor de visievorming en het beleid van centra en binnensteden. De druk op de openbare ruimte neemt toe en dat vraagt om keuzes, ook in mobiliteit.
De keuze voor het compacte Culemborg is eenvoudig: een veilig hoofdfietsnetwerk  zorgt voor meer fietsers naar binnenstad en andere voorzieningen zoals wijkwinkelcentra. Begin zo snel mogelijk met de aanleg van de veilige fietsstraat van Parijsch naar de binnenstad!

https://movares.nl/nieuws/voetgangers-en-fietsers-belangrijker-voor-bestedingen-in-binnensteden-dan-gedacht/

Categorieën