CULEMBORG FIETST! maakt knelpunten helder

Fietsersbond Culemborg gaat voor betere samenwerking met meer ambitie en actie

DSC3446-15-Tanja-Moody-14062017

Culemborg Fietst! (14 juni 2017) is een zeer geslaagd evenement. Ongeveer 40 mensen, waaronder vele raadsleden,  namen deel aan een gevarieerd programma over belangrijke fietsthema’s voor Culemborg. In totaal zijn er meer dan 150 suggesties gedaan waar de Fietsersbond mee aan de slag kan. De Fietsersbond voelt zich gesterkt en gesteund om samen het de inwoners verder te gaan met het creëren van Culemborg Fietsstad door het ondersteunen van de politiek en de gemeente om ook daadwerkelijk over te gaan tot actie.

Op woensdag 14 juni organiseerde de fietsersbond Culemborg in restaurant ‘In de Buurt’ het evenement Culemborg Fietst!. Ongeveer 40 mensen, waaronder vele raadsleden,  namen deel aan een gevarieerd programma over belangrijke fietsthema’s voor Culemborg. Naast een uitleg over missie, visie en doelstelling werd uitgebreid gesproken over toekomst visie en het moderniseren van stadsvoorzieningen waarbij,  conform de landelijke trend, de fiets een steeds belangrijkere en dominantere rol in het Nederlands straatbeeld  zal gaan spelen.

Op uitnodiging van de Fietsersbond gaf Wethouder Joost Reus in zijn speech aan dat hij blij was met de initiatieven, adviezen en de steun van de Fietsersbond. Hij benadrukte dat benodigde veranderingen niet eenvoudig zijn en gezien de historische erfenissen en veel ook nog eens veel geld kosten. Tegelijkertijd erkende hij ook dat als we verder willen GEEN keuze maken GEEN optie is.

In een interactieve brainstormsessie werden vervolgens de initiatieven onder alle deelnemers geïnventariseerd. Hieruit kan Culemborg de Fietsagenda voor de komende periode formuleren.

De volgende Top-3 aandachtpunten voor de fietsagenda Culemborg werden genoemd;

  1. Aanpakken van het grootste verkeersknelpunt; de Vianensepoort in combinatie met de kruising en herinrichting Jan van Riebeeckstraat/Prijsseweg. De Vianensepoort is een fietstunnel waar nu ook nog autoverkeer doorheen wordt geperst. De risico’s van dit knelpunt nemen in rap tempo toe ingegeven door de grote uitbreiding van Culemborg-West. De vrijwel unaniem aangedragen oplossing is een directe afsluiting voor gemotoriseerd verkeer en Jan van Riebeeckstaat/Prijsseweg  inrichten als fietsstraat. Deze oplossing ligt ook logischerwijs voor de hand omdat het geen aantoonbare negatieve effecten heeft en geen miljoenen investering behoeft. Er werden opmerkingen geplaatst over een politieke lobby die de oorzaak zijn dat de gemeente in afgelopen jaren niets heeft gedaan om tijdig te kunnen anticiperen waardoor zelfs nalatigheid zou kunnen worden verweten.
  2. Objectieve en subjectieve veiligheid kunnen worden versterkt door bij de infrastructuur nu te kiezen voor betere verlichting, duidelijkere markeringen, gescheiden brede fietspaden, veilige en moderne fietsenstallingen en  wegen zodanig in te richten dat niet harder dan 30 km gereden kan worden. Daar waar vroeger vaker gekozen is voor de verwarring, zodat het snelverkeer remt, is er nu meer behoefte aan duidelijkheid en voorspelbaarheid. De aandacht voor verkeersregels, verkeersgedrag alsmede handhaving lijken de afgelopen jaren te zijn afgenomen.
  3. Meer aandacht voor de economische voordelen van een Fietsstad. Een fietsstad heeft grotere economische voordelen dan een stad ingericht op autoverkeer. Milieu, welvaart en leefklimaat hebben veel grotere voordelen en aantrekkingskracht; daar zijn vele andere gemeentes in 2017 als lang achter. Vele initiatieven tonen aan dat ook Culemborg kan werken en anticiperen om zodoende deze voordelen binnen te halen voor de eigen begroting alsmede voor de inkomsten van ondernemers.

In totaal zijn er meer dan 150 suggesties gedaan waar de fietsersbond mee aan de slag kan. Het evenement is zeer geslaagd. De Fietsersbond voelt zich gesterkt en gesteund om samen het de inwoners verder te gaan met het creëren van Culemborg Fietsstad door het ondersteunen van de politiek en gemeente om ook daadwerkelijk over te gaan tot actie.

De Fietsersbond Culemborg  wil verder bouwen op basis van samenwerking met andere inwoners, verenigingen, netwerken in Culemborg en omgeving. We nodigen iedereen uit die fietsgebruik wil stimuleren om redenen van veiligheid, duurzaamheid, vitaliteit/gezondheid, of wat voor reden dan ook om met ons mee te doen.

Neem contact met ons op via contactformulier

Volg ons ook op facebook Culemborg-Fietsersbond

Foto ©Tanja Moody 2017

Categorieën

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *